Produkter

Ferdigbetong

Samarbeidet mellom betongselskapene: Kirkenes Ferdigbetong AS, Vadsø Ferdigbetong AS, Ølen Betong AS, Sandnes Betong AS, Agder Betong og Ribe Betong AS gjør at vi totalt disponerer 15 betongstasjoner i Norge, derav 4-5 stasjoner i Nord-Norge. I tillegg er det to betongblandeverk ved Murmansk i Russland. Flere av disse verkene er mobile og kan bygges opp på byggeplassen for større prosjekter.

Bedriftene disponerer til sammen også over 100 spesialkjøretøyer for transportoppdrag og pumping av betong.

Betongvarer / VA-systemer

I Kirkenes har vi et stort og variert lager av betongrør og kumsystemer av beste kvalitet. Produktene er i samsvar med BASAL standard og av typen ig-rør (rør med innstøpt gummipakning). I tillegg er det også et variert utvalg av betongprodukter, se nedenfor.

Lager for betongvarer i Kirkenes

Stort og variert produktspekter

  Innen samarbeidsgruppen finnes et stort utvalg av betongprodukter:
 • Ferdigbetong
 • Sprøytebetong
 • Lettbetong
 • Elementer
 • Blokker for terrengmurer
 • Blokker for grunnmurer
 • Rør– og kumsystemer
 • Kabelkanaler
 • Jackon Thermomur Steni Grunnmurs– og fasadeplater
 • Armeringsmatter og kamstål

Bestilling

Telefon
Faks
934 30 900
789 91 949
Epost
mail@kfbas.no